Debiteurenadministratie

Een goed opgezette debiteurenadministratie levert een aanzienlijke bijdrage aan een gezond bedrijf. Als je debiteuren op tijd betalen heb je voldoende geld om handen voor de reguliere productieprocessen en dan is er geen sprake van stress. Vaak wordt gedacht dat te laat betalen door debiteuren iets is waar je als bedrijf geen invloed op hebt, maar dat klopt niet. Door de debiteurenadministratie goed op te zetten kun je goede en realistische afspraken maken, waarbij de debiteuren er meteen aan worden herinnerd als ze niet aan hun verplichtingen voldoen. Dit is tamelijk arbeidsintensief, maar je kunt er wel problemen mee voorkomen.

Zelf doen of uitbesteden?

De debiteurenadministratie is voor de meeste bedrijven geen kerntaak. Alles is gericht op de levering van de producten of diensten van het bedrijf. Je kunt ervoor kiezen om deze werkzaamheden uit te besteden aan professionals. In dat geval heb je minder stress en bent verlost van een hoop gedoe. Voor veel bedrijven is één van de grootste voordelen van het uitbesteden van de debiteurenadministratie, dat ze geen ongemakkelijke gesprekken hoeven te voeren met klanten. Andere positieve effecten van uitbesteden zijn dat je de administratie altijd up-to-date hebt en dat er duidelijke afspraken met de klanten worden gemaakt.

Zelf doen

Bedrijven die de debiteurenadministratie in eigen beheer willen doen houden zelf de controle over de communicatie en de afspraken met de klanten. Ze gaan ervan uit dat zij de klanten dan minder snel zullen verliezen bij eventuele betalingsachterstanden. Of dat werkelijk zo is, is niet bewezen. Een voordeel van het zelf doen is, dat er flink kan worden bespaard op kosten. Daar staat echter wel een flinke tijdsinvestering tegenover. Bedrijven die twijfelen over het zelf doen of uitbesteden kunnen advies vragen aan de professionals van CBMK. Bij CBMK kunnen ze de volledige debiteurenadministratie voor je doen.