grondwaterkwaliteit

Grondwater voor menselijke overleving

Water is een van de belangrijkste componenten voor het overleven van de mens. Het water dat je verbruikt en gebruikt, komt uit grondwater. Grondwater is water dat onder het grondoppervlak stroomt. Grondwater is de ophoping van regenwater dat in de grond sijpelt. De hoge vervuiling door het toenemende aantal nederzettingen, het kleinere wateropname gebied en de grote hoeveelheid vervuiling door fabrieksafval zorgen ervoor dat de grondwaterkwaliteit achteruit gaat. Het is erg belangrijk om de kwaliteit van het grondwater te behouden, aangezien de kwaliteit van verontreinigd grondwater gezondheidseffecten kan hebben voor de mens.

grondwaterkwaliteit

Kenmerken van vervuild grondwater

Grondwater dat goed is voor consumptie is grondwater dat geur-, kleur- en smaakloos is. In grondwaterkwaliteit dat vervuild is, is de zuurgraad van het water hoger of lager dan 7. Indicaties van vervuild grondwater zijn de aanwezigheid van oplosmiddelen of kleurstoffen in het water die geuren, kleur- en smaakveranderingen in het water veroorzaken. Daarnaast stijgt de temperatuur van het vervuilde grondwater terwijl de omgevingsomstandigheden normaal zijn. Het toenemend aantal micro-organismen wijst er ook op dat het grondwater vervuild is. Het aantal micro-organismen is een implicatie van de aanwezigheid van afvalstoffen in het water, gekenmerkt door een verlaagd zuurstofgehalte in het water. In vervuild grondwater worden ook radioactieve stoffen aangetroffen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid.